کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش شمار آواره شدگان بارندگی های مداوم در سومالی

مقامات سومالی روز جمعه 10 آذرماه اعلام کردند که بیش از یک میلیون نفر در این کشور به دلیل ادامه بارندگی‌ها و سیل شدید،خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شده‌اند.

حوادث مرتبط با این سیل تاکنون بیش از ۱۰۰ قربانی نیز داشته است.سومالی و کشورهای همسایه‌اش در شرق آفریقا از اوایل اکتبر تحت تاثیر باران‌های شدید قرار گرفته‌اند.کارشناسان می‌گویند که سومالی یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است.بسیاری از قربانیان سیل اخیر،همچنین به تازگی بدترین خشکسالی را که سومالی در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده است،تجربه کردند.دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به تفاوت در دمای سطح دریا در قسمت‌های مختلف اقیانوس هند می‌گوید که بارش‌ها با تأثیر ترکیبی دو پدیده آب و هوایی – ال نینو و دوقطبی- بدتر شده است.سومالی ظرف یک سال اخیر شاهد باران‌های شدید و کم سابقه بوده است، باران‌هایی که بر زندگی بیش از یک میلیون نفر اثر گذاشته است.