کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش تهدید و فشار بر دانشجویان

روز سه شنبه 27 تیرماه،شورای صنفی دانشجویان کشور از افزایش تهدید و احضار دانشجویان با وجود شروع تابستان و تخلیه خوابگاه‌ها خبر داد.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور،بر اساس گفته دانشجویان خوابگاه‌ دخترانه تهران، حراست دانشگاه مدنی در ماه‌های اخیر به انحاء مختلف آنان را تحت فشار گذاشته‌اند.حراست در موارد متعددی،نسبت به پوشش این دانشجویان در هنگام خروج از خوابگاه تذکر داده و حتی آنان را تهدید به تشکیل پرونده‌ در کمیته کرده ‌است.گفته‌ می‌شود دانشجویان در مواردی بابت رنگ شال هم تهدید شده‌اند.دامنه سرکوب حراست تنها محدود به خوابگاه و دانشگاه نیست.بر اساس تعدادی از گزارشات،حراست حتی در قطار‌ها هم به دانشجویان تذکر داده‌‌ و در مواردی کارت دانشجویی آنان را نیز ضبط کرده‌است.همچنین برای حدود 50 دانشجو در دانشگاه مدنی پرونده انضباطی تشکیل شده‌است.دانشجویان گزارش داده‌اند که در بسیاری از موارد، تشکیل پرونده بر مبنای پست‌های اینستاگرامی آنها، آن هم در صفحات شخصی‌شان بوده ‌است.