کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش تنش بین روسیه و اوکراین

اعزام نیروهای روسیه به مرز اوکراین، تنش را در این منطقه افزایش داده است. این در حالی است که روسیه در هفته‌های گذشته دهها هزار سرباز را به مرزهای خود با اوکراین گسیل کرد.

در پی این اقدامات، نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافته است. در مقابل، روسیه اوکراین را متهم به اقدامات تحریک‌آمیز کرده است. اوکراین در تلافی اعزام سربازان روسی به مرزهای شرقی‌اش یک بار دیگر تاریخ حضور نیروهای ناتو در این کشور را تمدید کرد. بر اساس قانونی که روز سه‌شنبه 23 آذرماه در کیف تصویب شد، در سال آینده میلادی همانند سال جاری نیروهای ناتو اجازه دارند تمام سال و با چهار هزار سرباز که نیمی از آنها آمریکایی هستند در خاک اوکراین مستقر باشند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah