کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش تعداد مدارس ناایمن در کهگیلویه و بویراحمد

نیازمند بازسازی حدود ۵۰۰ مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد3

در کهگیلویه و بویراحمد ۴۸۵ مدرسه ناایمن وجود دارد که بنا بر اعلام مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس این منطقه به بازسازی و تعمیر نیاز دارند.

مدارس شهرستان کهگیلویه و بویراحمد جزو هفت شهرستان سیاه کشور در زمینه تجهیزات و امکانات زیرساختی برای آموزش و پرورش محسوب می‌شوند.گفته میشود که ۸۰ درصد از طرح‌های مربوط به فضای آموزشی،ورزشی و فرهنگی که به بهره‌برداری رسیده‌اند با “مشارکت مردم” امکان‌پذیر شده است و مسئولان آموزش و پرورش تاکنون هیچ اقدامی در رابطه با بازسازی مدارس انجام نداده اند.شایان ذکر است که ساختمان های فرسوده و نیازمند بازسازی خطر جدی برای دانش آموزان مورد تحصیل میباشد و هر لحظه سلامتی آنان را تهدید میکند.