کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش تجمعات معترضان علیه اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه

در دهمین راهپیمایی اعتراضی سراسری علیه اصلاحات دولت مکرون، روز سه‌شنبه ۸ فروردین ماه،صدها هزار نفر دیگر از شهروندان فرانسه به خیابان آمده و دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تجمعات از جمله در شهرهای پاریس، رن، بوردو و تولوز برگزار شدند و معترضان بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر بودند که اتحادیه‌های کارگری، دانش‌آموزان و دانشجویان هم در این تظاهرات شرکت داشتند. در جریان این تظاهرات برخی از بخش‌های خدماتی از جمله قطار سراسری کشور و شماری از مدارس و دانشگاه‌ها اعتصاب کردند و تظاهرات با خشونت‌ و درگیری‌های شدید مابین معترضان و نیروهای پلیس همراه بوده است.گفتنی است که بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در فرانسه از مکرون خواستند که تغییر قانون بازنشستگی را متوقف کند