کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

افزایش بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در کرمانشاه

برپایه گزارش دریافتی، بیش از دو هزار نفر از زمان آغاز اعتراضات به قتل مهسا امینی در شهر کرمانشاه بازداشت شده اند.

این گزارش می افزاید، اکثریت بازداشت شدگان، در بازداشت سپاه پاسداران می باشند و به علت تعداد زیاد معترضین آنها را در سالن های ورزشی پادگان های خود نگهداری میکنند. به گفته یکی از بازداشت شدگان، آنها را به مدت چندین روز داخل سالنهای ورزشی بدون هیچ گونه غذا رها کرده و مرتب هر چند ساعت یک بار به وسیله افراد زیادی مورد حمله و بازجویی قرار می گرفتند.