کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش بازداشت روزنامه نگاران کشور

روز سه شنبه 10 آبان ماه، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، اسامی ۵۰ خبرنگاری را که از ابتدای خیزش سراسری ایران بازداشت شده‌اند، منتشر کرد.

بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران با انتشار مشخصات 50 روزنامه نگار بازداشتی، اعلام کرد که 13 نفر از این روزنامه نگاران با قید وثیقه آزاد شده اند، اما ما خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی همکاران بازداشتی مان هستیم.