کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش اعتراضات علیه اصلاحات قوانین بازنشستگی در فرانسه

در جریان اعتراضات علیه اصلاحات قوانین بازنشستگی در پاریس،روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه،درگیری ها بین معترضان و پلیس افزایش یافت.

به دنبال تأیید طرح ریاضتی دولت ماکرون مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال از سوی شورای قانون اساسی فرانسه موج گسترده ای از اعتراضات شهروندان فرانسه سراسر این کشور را فراگرفت.طبق رسانه های فرانسه،در جریان این اعتراضات بیش از ۱۲۰۰ شهروند فرانسوی بدون طی مراحل قانونی و تفهیم اتهام توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.قابل ذکر است که هزار تن از مخالفان اصلاحات نئولیبرالی در قوانین مربوط به بازنشستگی،با دست داشتن تابه و قاشق و ایجاد سر و صدا،به سخنرانی مکرون واکنش نشان دادند.