کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش آمار زندانیان محبوس در خارج از کشور

در بند زندان بودن پنج هزار ایرانی در خارج از کشور2

گزارشات منتشرشده در روز یکشنبه 27 خردادماه حاکی از آن است که پنج هزار ایرانی در خارج از کشور زندانی هستند و بیشترین آمار ایرانیان زندانی در ترکیه اعلام شده است.

رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی با ارائه این آمار دراین‌باره به برگزاری جلساتی با مقامات ترکیه اشاره کرده و گفته است:بر اساس این نشست‌ها قرار است زندانیان بیمار و سالمند در اولویت انتقال قرار گیرند.تاکنون دو مرحله تبادل زندانی داشته و اکنون هم آماده شدند تا تعداد دیگری از زندانیان را به داخل کشور بازگردانند.معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی،بالاترین آمار محکومیت زندانیان را نیز مربوط به ترددهای غیرمجاز اعلام کرده است.