کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش آمار اعدام در ایران

مرکز حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران علیه اعدام،در گزارش های سالانه خود از اعدام ۵۸۲ نفر توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر دادند.

بر اساس گزارشات این دو سازمان،آمار اعدام در ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر ۷۵ درصد افزایش یافته و رژیم جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ادامه قدرت استفاده کرده است.از ۵۸۲ نفر اعدام شده، ۲۸۸ نفر به “قتل عمد”، ۲۵۶ نفر به اتهامات مربوط به مواد مخدر و ۵۱۱ نفر نیز توسط رژیم گزارش نشده بودند.طبق این گزارش مزبور، ۳۰ درصد اعدام‌ها مربوط به اقلیت های ملی مانند کرد،بلوچ و عرب بوده است.