کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش آمار ازدواج کودکان

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶ پسر کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر در طی همین مدت ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس این آمار از ابتدای سال جاری ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و ۸۹۶ کودک نیز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد شده‌اند که استان سیستان و بلوچستان  در صدر این آمار قرار دارد. این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.