کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش آمار ازدواج کودکان دختر

طبق گزارشات منتشر شده، در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ هزار کودک دختر وادار به ازدواج شده‌اند.

ازدواج کودک،بهره‌کشی رسمی تمام وقت از کودکان، به عنوان کودکان کار خانگی است. کودکان به دلیل ماهیت جنسیت‌زده آن، عمدتا کودکان دختر را شامل می‌شود. کودکان دختر در بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مردسالاری در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سنین کم وادار به کار در خانه می‌شوند. بسیاری از این کودکان حتی اگر امکان تحصیل پیدا کنند، ناچارند تا به کار خانگی به منظور آمادگی برای ازدواج اولویت بدهند.  “نقض حق کودک بر تحصیل، نقض حق کودکی کردن و رابطه جنسی با کودک که تجاوز و آزارجنسی محسوب می‌شوند، بدون هر گونه آزار روانی و جسمی دیگری، خشونت علیه کودک هستند.”