کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعمال محدودیت علیه ۲۰۰ استاد دانشگاه در سال ۱۴۰۲

دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران روز شنبه 15 اردیبهشت ماه اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه با انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مواجه شده و ۲۵ نفر از آنها اخراج شده اند.

دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران در مصاحبه ایی خبری به «محدودیت‌های ایجاد شده و مسائل امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها» اشاره کرده و اظهار داشت که این محدودیت‌ها توسط وزارت کشور و شورای امنیت کشور اعمال شده‌اند. “کارن ابری‌نیا”، دولت ابراهیم رئیسی را به «دخالت‌های زیاد» در امور دانشگاه‌ها متهم کرده و بیان داشته است که اختیارات وزارت علوم کاهش یافته و به نظر می‌رسد که وزارت کشور است که به دانشگاه‌ها دستور می‌دهد. ابری‌نیا، توضیح داد که در سال ۱۴۰۲ برای تقریبا ۲۰۰ استاد دانشگاه انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها ایجاد شده و حدود ۲۵ استاد نیز از دانشگاه اخراج شده‌اند.