کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعمال خشونت علیە کودکان در محیط های ورزشی در اروپا

بر اساس نتایج منتشر شده ی یک پژوهش اروپایی، نشان داده شده است که اکثر کودکان در زمان فعالیت ورزشی مورد خشونت و بدرفتاری  قرار می گیرند.

طبق نتایج این پژوهش که بر روی بیش از ۱۰ هزار نفر در ۶ کشور اروپایی انجام شده، حدود سه چهارم کودکانی که یک رشته ورزشی را دنبال کرده اند، قربانی بدرفتاری برخی از مربیان قرار گرفتە  و شکلی از خشونت و آزار را تجریه کرده اند. در این میان پسرها بیشتر از دخترها در معرض بدرفتاری بوده اند. شکل خشونت ها بیشتر روانی و شامل موارد متعددی از توجه نکردن به کودک گرفته تا تحقیر و توهین بوده است.