کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعمال تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی

در ادامه تحریم‌های کشورهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی که پس از اعتراضات سراسری ایرانیان علیه حکومت شدت گرفت،ایالات متحده غربی چندین تحریم جداگانه علیه جمهوری اسلامی و مقامات آن وضع کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه 18 اسفند ماه،از تحریم چندین شرکت و تعدادی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی به دلیل دور زدن تحریم های اعمال شده و همکاری این شرکت ها از راه ارتباط با کمک مجموعه‌ای از “بانک‌های درسایه” و یک سیستم مالی غیرقانونی با صنایع تحریم شده پتروشیمی جمهوری اسلامی خبر داد.به گفته وزارت خزانه داری آمریکا:شرکت‌های تحریم شده صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی تریلیانس،بازارهای مالی جهان را از طریق پنهان کردن تجارت آنها با مشتریان خارجی هموار کردند.