کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعمال تحریم های جدید از سوی کانادا بر ایران

وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه 19 دی ماه، تحریم های جدیدی بر روی برخی از سران رژیم و نهاد های دولتی رژیم اعلام کرد.

وزارت خارجه کانادا وحید  امین‌پور، معاون وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوانان، محسن قمی، عضو مجلس خبرگان و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر خامنه‌ای و سه نهاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این نهادها بنیاد ۱۵ خرداد، روزنامه ایران (ارگان دولت) و هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شدند. این هیئت نقش مهمی در توقیف رسانه‌های منتقد و سانسور بازی می‌کند. بنیاد ۱۵ خرداد نهادی قدرتمند وابسته به بیت رهبری است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی دست دارد. این نهمین بسته تحریمی کانادا علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-