کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه شش فرمانده سایبری سپاه پاسداران

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 13 بهمن ماه،شش مقام فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه پاسداران را که یک سازمان حکومتی مسئول فعالیت‌های سایبری مخرب علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا است،تحریم کرد.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت:هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های حیاتی توسط عناصر سایبری حکومت جمهوری اسلامی،اقدامی غیروجدانی و خطرناک است و ایالات متحده چنین اقداماتی را تحمل نخواهد کرد و از طیف وسیعی از ابزارها و مقامات خود برای پاسخگویی به عاملان استفاده خواهد کرد.ایالات متحده در واکنش به عملیات سایبری اخیر عناصر سایبری وابسته به سپاه پاسداران که اقدام به هک برنامه شرکت اسرائیلی یونیترونیکس کرده‌اند،تحریم‌ها را اعمال کرده است.در نتیجه این تحریم‌ها،کلیه اموال و منافع اشخاص تعیین شده که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افراد ایالات متحده است،مسدود شده و باید به اوفک گزارش شود.