کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعلام کمپین کارگران پیمانکاری پارس جنوبی

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با تشکیل کمپینی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود شدند.

به گفته کارگران طرح طبقه‌بندی مشاغل هیچ تضادی با طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران ندارد. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی مدتها است خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و آن را به عنوان یک مطالبه اصلی بارها مطرح کرده‌اند. مسئولین بارها وعده اجرای این طرح را داده‌اند؛ اما هیچگاه عملی نشده است.