کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعلام همبستگی کانون وکلای فرانسه با نسرین ستوده

اعلام همبستگی کانون وکلای فرانسه با نسرین ستوده4

شنبه – ۱۵ تیر – ۱۳۹۸ , 06 – 07 – 2019

اعلام همبستگی کانون وکلای فرانسه با نسرین ستوده4

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 14 تیرماه، کانون وکلای شهر “دراگینیان” در جنوب فرانسه تصویر بزرگی از این فعال حقوق بشر به منظور اعلام همبستگی با نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران بر دیوار یک مجتمع فرهنگی در این شهر نصب کردند و در پیوند با کانون ملی وکلای فرانسه خواستار آزادی وی شدند.

بر پایه این گزارش، نسرین ستوده با بسیج بیسابقۀ وکلای دادگستری در فرانسه برای حمایت از او، اینک دیگر چهرۀ نا آشنائی برای فرانسویان نیست. تصویر او که پیش از این بر سردر کانون وکلای پاریس، ساختمان کانون ملی وکلا، مدرسۀ عالی وکالت پایتخت و نیز در برخی دیگر شهرها نصب شده بود، از شب گذشته بر دیوار یکی از پُررفت و آمد‌ترین اماکن شهر “دراگینیان” در جنوب فرانسه نیز جای گرفته است.