کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعلام همبستگی جمعی از اعضای نظام پزشکی کشور

روز یکشنبه 8 آبان ماه، جمعی از اعضای نظام پزشکی کشور با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را با خیزش انقلابی مردم در سراسر ایران اعلام کرده و در همراهی با مردم فرخوان ا عتصاب صادر کردند.

در بخشی از این بیانیه چنین آمده: صدای رسای اعتراض و دادخواهی مردم در سراسر ایران به گوش اعضای نظام پزشکی نیز رسیده و ما همبستگی خود با مردم عزیز ایران را اعلام می‌داریم. ضمن تشکر از تمامی هم صنفان و دیگر اصناف پیشرو در اعتصابات در حمایت از آنان از تمام اعضای خدمتگزار نظام پزشکی و غیره دعوت می‌کنیم سکوت خود را شکسته و از سه شنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی اعتصاب خود را آغاز نمایند و جز در موارد اورژانس از پذیرش بیماران و مراجعه‌کنندگان خودداری کنند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-