کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعلام فرخوان های گسترده برای تجمع اعتراضی در کشورهای جهان

بنابر گزارش رسانه های حقوق بشری و فعالین سیاسی خارج از ایران روز شنبه 9 مهرماه، در راستای حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران، تجمعات وسیعی در ده ها شهر جهان برگزار خواهد شد.

طبق این گزارش، دستکم 77 شهر در خارج از ایران و در شهرهای مختلف جهان برای اعلام همبستگی با مردم معترض ایران به خیابان می آیند و یکصدا آزادی برای ایران را فریاد می زنند. به گفته کارشناسان مسایل اجتماعی و سیاسی ایران، این سطح از همدلی جهانی با مردم ایران در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی تا الان بی سابقه بوده است. شایان ذکر است در دور اخیر اعتراضات مردم ایران صدها چهره سرشناس جهانی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، هنری، سینمایی و ورزشی واکنش نشان داده و از حقوق مردم معترض ایران دربرابر رژیم جمهوری اسلامی دفاع کرده اند.