کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعلام حمایت چند سندیکای کارگری فرانسه از کارگران ایران

با ادامه اعتصابات کارگری در ایران،روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه،پنج سندیکای فرانسوی در بیانیه‌ای مشترک از کارگران ایران اعلام حمایت کرده و سرکوب آنها توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را محکوم کردند.

سندیکاهای کارگری “کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل” در بخشی از بیانیه مشترک خود در آستانه روز جهانی کارگر از اعتصابات سراسری اخیر کارگران حمایت کردند و نسبت به وضعیت سلامتی “رضا شهابی و داود رضوی” از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در حالی که اکنون در زندان بسر می‌برند نیز ابراز نگرانی کرد.