کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعلام اعتصاب اتحادیه های کارگر فرانسه

اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز دوشنبه 15 اسفند ماه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی اعلام کرده اند که طی روزهای آینده فرانسه را به تعطیلی می‌کشانند.

تمامی سندیکاهای کارگری برای دومین بار در هفته های اخیر بصورت هماهنگ از تمام اعضای خود خواسته‌اند سه‌شنبه ۷ مارس دست به اعتصاب بزنند. انتظار می رود اعتصاب‌ها فراتر از روز سه شنبه بصورت گسترده در فرانسه ادامه پیدا کنند.  اتحادیه‌های کارگری می گویند کشور را «به تعطیلی کامل می‌کشانند. خصوصا در بخش هایی چون حمل و نقل، انرژی و پالایشگاه های نفتی.»آخرین بار در تاریخ ۳۱ ژانویه گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه علیه اصلاحات دولت ماکرون به خیابان آمدند و یک رکورد تاریخی ثبت کردند.