کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) و حزب کمونیست ایران در حمایت از اعتصاب معلمین و دانش آموزان مدارس ایران

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی یک بیانیه ایی از دانش آموزان و معلمین خواسته است که از روز شنبه 16 مهرماه تا پایان هفته در همراهی با اعتراضات مردم ایران کلاس‌های درس را به کرسی آزادی خواهی و عدالت طلبی تبدیل کنند. بیانیه همچنین از اقشار معترض مردم خواسته  است صدای خود علیه ستم و سرکوب رژیم را بلندتر و رساتر کنند. ما به‌ گرمی از این  فراخوان  حمایت میکنیم و به نوبه خود از همه دانش آموزان در همراهی با معلمین مبارزشان میخواهیم، ضمن تعطیل کردن کلاسهای درس، توان و شوراین مبارزه و حقانیت شعارها یشان را باردیگر به مردم ایران و به همه جهانیان نشان دهند.
خیزش آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران در مسیر حرکت رو به رشد خود هر روز ابتکارات جدیدی را تجربه می کند. ابتکاراتی که ضمن تقویت و تداوم خیزش مردم، قدرت مانور نیروهای سرکوب را محدود و هزینه پیکار علیه رژیم درنده خوی جمهوری اسلامی را کمتر می کند. تبدیل کلاس های درس از جانب 14 میلیون دانش آموز و 700 هزار معلم  به کرسی آزادی خواهی و عدالت طلبی، از جمله این ابتکارها است.

بگذار اعتصاب پیروزمند معلمان و دانش آموزان و دانشجویان، مقدمه ای باشد برای آغاز اعتصاب های بزرگ کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و نیز اعتصاب کارکنان موسسات اداری، دولتی و خصوصی در سراسر ایران. بدون شک به راه افتادن چنین موج پرتوانی در کنار تداوم اشکال متنوع مبارزات در خیابانها و غیره، رژیم جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد.

ما شاهدیم که این روزها دانش آموزان و در راس آنها دانش آموزان دختر در تظاهرات های خیابانی به صورت نیروی بسیار چشمگیری درآمده اند. بدون شک این کودکان از والدین معترض شان درس مبارزه آموخته اند. خسته، ناتوان و زمین گیر کردن نیروهای سرکوب، امکان می دهد تا بزرگسالان و والدین دانش آموزان به همراه فرزندان خود موجبات نیرومندتر کردن بیشتر  این خیزش را فراهم کنند.

پیروز باد خیزش سراسری مردم ایران علیه کلیت رژیم  جمهوری اسلامی

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

جمعه ۱۵  مهر ۱۴۰۱ ،    ۷ اکتبر ۲۰۲۲

پست های مرتبط این دسته

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومه‌لە در تکذیب دروغپردازی‌های مجدد جمهوری اسلامی

-

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

-

اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازما ن کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) حزب کمونیست ایران

-

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان کارگران  انقلابی ایران(راه کارگر)

-

اعلامیه مشترک سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) حزب کمونیست ایران  حکومت نظامی در بلوچستان را با همبستگی سراسری در هم بشکنیم!

-

اعلامیه حزب کمونیست ایران درباره سالگرد جنایت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران

-