کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

Picsart 24 07 01 23 31 30 281

تداومجنبش تحریم انتخاباتدر پانزدهم تیرماه، گامی به سوی آینده!

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دور اول انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در هشتم تیرماه با پیروزی قاطع مردم پایان یافت. به روایت رسمی بیش از ۶۰ درصد مردم انتخابات را تحریم کردند و تنها ۳۸ مردم سراسر ایران به کاندیداهای رژیم رای دادند. “نهقاطع مردم علیرغم تبلیغات رسانه های حکومتی و تمامی اپوزیسیون درونی رژیم، نشانه قطعی گذر مردم از کلیت جمهوری اسلامی است. کاهش شدید مشارکت در تهران بزرگ و استان های کردستان و بلوچستان، نشان می دهد که هر جا جنبش «زن، زندگی، آزادی» قدرتمندتر عمل کرده ، بخش بزرگتری از مردم از حکومت اسلامی گذر کرده اند. “نهبزرگ مردم از طریقجنبش تحریم انتخاباتدر کنار رشد و گسترش مقاومت و نافرمانی مدنی  و اجتماعی در عرصه حجاب و جنبش رو به رشد مطالباتی کارگران و مزد و حقوق بگیران، نیروی عظیم مردم را به نمایش می گذارد که خود را برای  در هم شکستن قدرت حکومت اسلامی و ایجاد نهادهای مدنی و ارگان های قدرت مردمی آماده می سازد.

دور دوم انتخابات در جمعه پانزدهم تیرماه میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان کاندیدای اپوزیسیون درونی رژیم و بخش خصوصی آسیب دیده است و سعید جلیلی نماینده جبهه پایداری، انجمن حجتیه و دستگاه ولایت و هسته سخت قدرت.  اپوزیسیون درونی رژیم، که ازنهقاطع و ویرانگر مردم شوکه شده ، تحریم انتخابات را نتیجهقهرمردم می داند و آنها را از پیروزیطالباندر ایران در صورت پیروزی سعید جلیلی می ترساند. آنها خود را به نفهمی سیاسی زده اند. آنها نمی خواهند بپذیرند که حاکمیت طالبان بر ایران، تسلط داعش بر ایران و استقرار فاشیسم مذهبی بر ایران از ۴۵ سال پیش با استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده است. آنها نمی خواهند بپذیرند که  حکومت فاشیستی اسلامی در ایران، الگوی اولیه داعش و طالبان بوده است و نه برعکس. آنها نمی خواهند بپذیرند  که در طول حیات جمهوری اسلامی، همه شان عمله فاشیسم مذهبی، طالبانیسم خونریز و داعش بیرحم بوده اند. اما مردم ایران جنایات طالبانیسیم شیعه به رهبری خمینی در دهه اول انقلاب ، در کشتارهای دهه ۶۰، قتل عام  هزاران زندانی سیاسی در تابستان خونین ۱۳۶۷، در سالیان طولانی تداوم بیهوده جنگ ایران و عراق با شعارجنگ، جنگ ، تا رفع فتنه از جهانکه به مرگ و معلولیت چند میلیون سرباز ایرانی و ویرانی بخش های بزرگی از کشور منجر شد را هر گز فراموش نکرده اند. مردم ایران رهبری علی خامنه ای، مقلد سید قطب سلفی و مصباح یزدی تاریک اندیش را در قتل های زنجیره ای، در ترورهای داخل و خارج از کشور، در مرگ های خاموش در زندان ها، در گشت های بیرحم ارشاد در خیابان ها ، در پرتاب گازهای سمی به دبیرستان های دخترانه، در ویرانی کامل اقتصاد کشور به بهانهاستکبارستیزیپوچ و بی معنا ونگاه به شرقبی حاصل، در کشتار های بیرحمانه مردم در دی ماه ۹۶، آبان ماه ۹۸، در کور کردن چشمان دختران و پسران جوان در نیمه دوم ۱۴۰۱ ، در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را فراموش نکرده اند. سعید جلیلی ها پیش برندگان  خط رهبر و مسعود پزشکیان ها بزک کنندگان آن هستند. این را مردم ایران به خوبی می دانند. آن ها آگاهانهجنبش تحریم انتخاباترا در این چند سال به پیش برده اند. آنها از حکومت اسلامی قهر نکرده اند، از آن گذر کرده اند.

مردم ایران در متنجنبش تحریم انتخابات، در تداوم نافرمانی و مقاومت مدنی و اجتماعیجنبش آزادپوشی، در گسترشجنبش مطالباتی و طبقاتی، برای ایران فردا مبارزه می کنند. آنها در این مسیر خود را سازمان می دهند، ارگان های مستقل خود را شکل می دهند.  آنها در این راه از حکومت دینی و تسلط دین بر ارگان های حکومتی، بر آموزش و بر قضاوت عبور کرده اند. آنها دیگر بساط مذهب رسمی را بر نمی تابند و به آزادی وجدان همگان باور دارند. آنها برای حق برابر همگان و حق شهروندی برابر همه زنان و مردان ایران از هر قوم، مذهب، زبان و فرهنگ مبارزه می کنند. آنها تاسیس نظام آینده و قانون اساسی آن را با آرای همگانی، مخفی و برابر همه ایرانیان تدارک می بینند. آنها برای تجدید سازمان اقتصاد ایران و شکوفائی اقتصادی کشور بر پایه منافع اکثریت مردم، برای منطقه ای بدون جنگ، نفرت و خونریزی و زندگی خواهرانه و برادرانه همه خویشاوندان خود در کشورهای همسایه و منطقه ای عاری از سلاح اتمی مبارزه می کنند.

ما در این راه پرشکوه و غرورانگیز مردم ایران، در ایننهبا شکوه و سرنوشت ساز، و در اینجنبش تحریم انتخاباتدر کنار مردم ایران هستیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

حزب کمونیست ایران

سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سه شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۳ برابر با  ۲ جولای ۲۰۲۴