کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعزام نیروهای رژیم  برای برخورد با کارگران معترض راه آهن کرج

اعزام نیروهای رژیم برای برخورد با کارگران معترض راه آهن کرج2

روز یکشنبه 27 اسفند ماه، نیروهای رژیم برای مقابله و برخورد غیرقانونی با اعتراض و اعتصاب کارگران راه آهن کرج به داخل شرکت تراورس وارد شدند.

طبق آخرین گزارش‌ها، در حالی که این کارگران نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتراض و اعتصاب زده‌ بودند، شماری از نیروهای انتظامی رژیم به محل تجمع اعزام شدند. به گفته کارگران، آن‌ها با شرکت “تراورس” فعال در زمینه خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌ آهن قرارداد دارند و حق اعتراض و اعتصاب را برای خود محفوظ می‌دانند.