کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعزام عثمان اسماعیلی از زندان سقز به مرخصی درمانی

روز شنبه 5 خردادماه،عثمان اسماعیلی فعال کارگری محبوس در زندان سقز با تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شد.

برپایه گزارش دریافتی، عثمان اسماعیلی با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به مدت پنج روز برای انجام آنژیوگرافی و ادامه درمان،به مرخصی استعلاجی اعزام شده است.این فعال کارگری اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲ از زندان سقز به زندان سنندج منتقل شد. نامبرده در مرداد ۱۴۰۲ توسط شعبه اول دادگاه شهرستان سقز از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه و پانزده روز حبس تعزیری و به ظن “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به ۳۱ ماه و پانزده روز حبس تعزیری محکوم شد.این فعال کارگری در تاریخ نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ نیز بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت  شده بود.