کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعزام  بیش از شش هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب

برخلاف تعهدات بین المللی ایران به پیمان نامه حقوق کودک و بخش عدم به کارگیری کودکان در امور نظامی، ۶ هزار دانش‌آموز دختر در استان بوشهر به اردوی موسوم به “راهیان نور” اعزام شدند.

در مجموع اعزام ۹ هزار دانش‌آموز استان بوشهر به این اردوها برنامه‌ریزی شده است .گفتنی است، بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، یک کودک فرد زیر سن ۱۸ سال تعریف می شود. بنابر این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در نظامی‌گری ممنوع است، با این حال همچون بخش های کار کودکان، مجازات و اعدام و ازدواج قانونی کودکان، این قسمت از تعهدات نیز از سوی رژیم ایران با آموزش نظامی و به کار گیری افراد زیر سن ۱۸ سال، نادیده گرفته می‌ شود.