کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام 9 زندانی در زندانهای رژیم

برپایه گزارش منتشره، سحرگاه روزهای چهارشنبه 3 مهر  و پنجنشبه 4 مهرماه دستکم 9 زندانی در زندان های ارومیه، کرج و سنندج به اتهامات مختلف به دار آویخته شدند.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در ارومیه سه شهروند اهل این شهر که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند روز چهارشنبه حکم آنان در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد. در همین روز دستکم ۵ زندانی که پیشتر به اتهامات  مرتبط با “مواد مخدر” و “قتل” به اعدام محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این زندانیان به همراه تعدادی دیگر طی روزهای اخیر جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده بودند.  همچنین ، بامداد روز پنجشنبە ٤ مهر حکم اعدام یک شهروند زن  به اتهام “قتل” در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.