کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام ۹ زندانی در زندانهای رژیم

حکم اعدام ۹ زندانی در زندانهای گرگان، شیراز، ساری و قم در روزهای ۱۵ و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ با اتهامات قتل و مواد مخدر به اجرا در آمده است.

شش تن از این زندانیان با اتهام «مواد مخدر» در زندان گرگان اعدام شده اند. سه نفر دیگر به نامهای مهدی کریمی با اتهام «قتل» در زندان ساری، فردین ذکری با اتهام «قتل» در زندان شیراز و مهرالله ریگی با اتهام «موادمخدر» در زندان لنگرود قم اعدام شدند.  گفته می شود شمار اعدامها در زندان گرگان طی روزهای گذشته از این رقم بیشتر بوده است.  لازم به ذکر است که هیچکدام از این اعدامها در منابع رسمی اعلام نشده و تماماً بصورت مخفیانه اجرا شده اند. با احتساب اعدام این ۹ زندانی، شمار اعدامها از ابتدای سال جاری ۱۴۰۱ تا کنون دستکم ۱۸۸ مورد بوده است.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-