کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام یک زندانی بلوچ در زندان زاهدان

سحرگاه روز شنبه ۱۹ آذر ماه، مسئولان زندان مرکزی زاهدان حکم اعدام یک زندانی بلوچ را در این زندان به اجرا گذاشتند.

هویت این شهروند بلوچ “عبدالواسع براهویی” (زیرکاری)، حدودا ۳۰ ساله و اهل زاهدان عنوان‌ شده است. عبدالواسع. لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان و دیگر شهرهای ایران، اعدام شهروندان بلوچ در زندان های شهرهای مختلف ایران افزايش چشمگیری داشته است.