کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام پنج زندانی دیگر در زندان های مختلف

روز پنجشنبه ۱۱ خرداد حکم پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های عادل آباد شیراز، دستگرد اصفهان و کاشان به اجرا درآمد.

در این روز یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان و دو زندانی در زندان کاشان اعدام شدند. هویت آنها، “عقیل عرب بیست و هفت ساله، اهل یزدانشهر اصفهان، نعمت ارزانی سی و سه ساله ساکن روستای مهرنجان از توابع شهرستان فلاورجان و رسول شیخ آرپناهی بیست و هفت ساله ساکن روستای مهرنجان از توابع شهرستان فلاورجان” گزارش شده است. همچنین، دو زندانی دیگر به نامهای علی‌ محمد زراعت  و اسماعیل نصیری” در زندان عادل آباد از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر شیراز اعدام شدند.