کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام پنج زندانی دیگر در زندانهای رژیم

طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ خرداد، حکم اعدام  ۵ زندانی دیگر در زندانهای کرج، همدان و وکیل آباد مشهد به اجرا درآمده است.

سحرگاه روز شنبه بیستم خردادماه، دو زندانی  به نامهای  مسعود ساسانی و سعید نصیری که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. سحرگاه روز یکشنبه بیست و یکم خرداد نیز حکم اعدام دو زندانی به نامهای حسین امانی نژاد و حامد یاوری که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان همدان به اجرا درآمد. همچنین روز یکشنبه بیست و یکم خردادماه، حکم یک زندانی به نام داریوش رحیمی  که در سال ۱۴۰۰ از بابت اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا در آمد. گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.