کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام پنج زندانی در زندانهای رژیم

حکم پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه ۹ مرداد ماه در زندان های زاهدان و بیرجند به اجرا درآمد.

هویت زندانیان اعدام شده در زاهدان  “خدارحم محمدانی، ۵۵ ساله، اهل زاهدان  سعید براهویی، ۳۸ ساله،ساکن زابل، علی براهویی، ۳۹ ساله، اهل زابل و شهسوار شهریاری، ۵۳ساله، اهل شهرستان ریگان از توابع از استان کرمان” احراز شده است. هویت زندانی اعدام شده در بیرجند نیز فرهاد بادروزه، اهل شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان” عنوان شده است. همزمان با این اعدامها برای یک متهم دیگر در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران حکم اعدام صادر شده است.