کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعدام هفت زندانی در زندان رجائی شهر کرج

به گزارش “کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام”طی روزهای اخیر دستکم 7 زندانی در زندان رجائی شهر کرج اعدام شده اند.

بر اساس این گزارش یکی از اعدام شدگان بنام “عبدالرحیم خانی” با اتهام قاچاق «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود. وی مدتی پیش از زندان قزل حصار کرج به زندان رجایی شهر منتقل شد و تا  پیش از اعدام در بند ۲ این زندان معروف به دار القران نگهداری می شد. خبرگزاریهای حکومتی تنها یکی از این اعدام ها را که مربوط به اتهام قتل در یک تصادف بود بدون ذکر مشخصات اعلام کردند. بقیه اعدامها تا این لحظه در هیچ منبع رسمی حکومتی اعلام نشده است. با احتساب افزایش شمار اعدام شدگان رجایی شهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون دستکم ۱۴۳ نفر اعدام شده اند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-