کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام هشت زندانی در زندانهای رژیم

سحرگاه روز شنبه 29 اردیبهشت ماه، حکم هشت زندانی از که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندانهای سلماس ارومیه به اجرا در آمد.

هویت ا زندانیان اعدام شده در ارومیه “پروین موسوی، رامین لوندپور، پرویز قاسمی، یوسف سعیدی و منصور ناصری، احراز شده است. همچنین در همین روز سه زندانی دیگر با همین اتهام در زندان سلماس اعدام شدند. هویت یکی از این زندانیان “اصغر حاجی زاده، ۴٧ ساله” عنوان شده است. لازم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.