کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعدام قریب الوقوع محی الدین ابراهیمی در اشنویه

روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه، پرونده محی الدین ابراهیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اجرای احکام ارسال شد و این زندانی در خطر اجرای حکم اعدام است.

این زندانی سیاسی اهل روستای ”الکاوی“ از توابع اشنویە،روز ١٣ آبان ٩٦ در حالی کە مشغول کولبری بود توسط نیروهای امنیتی پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە مورد اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت مجروح و همان جا بازداشت شد.این شهروند،مرداد ۱۳۹۷ توسط دادگاه رژیم در ارومیە بە اتهام ”همکاری و عضویت با یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم“ بە اعدام محکوم گردید.در حال حاضر خبرهای رسیده حاکی از آن است که پرونده وی برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال شده و این زندانی در خطر اجرای حکم اعدام است.