کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام قریب الوقوع سه زندانی عقیدتی 

انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، سه زندانی عقیدتی، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.

این سه زندانی پیشتر در یک پرونده مشترک همراه با “داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی” به اتهام “افساد فی‌لارض” به اعدام محکوم شده بودند، طی سه ماه گذشته حکم اعدام قاسم آبسته، ایوب کریمی، داود عبداللهی و فرهاد سلیمی در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمده است. همچنین در خبری دیگر روز یکشنبه هشتم بهمن ماه، سه زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. تا لحظه تنظیم این خبر از هویت زندانیها اطلاعی در دست نیست.