کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعدام سه زندانی دیگر در زندان مرکزی اصفهان

سحرگاه روز چهارشنبه 30 تیر ماه سه زندانی دیگر به نام های حسین صادق، رئوف رضایی فر و هاشم باورمند” که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران رئوف رضایی فر و هاشم باورمند هم پرونده بودند و ۵ سال بود به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اجرای اعدام این زندانیان در هیچکدام از رسانه های رسمی حکومتی اعلام نشده است. گفتنی است از روز ۱۹ تا ۳۰ تیر دستکم ۱۴ زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده اند. برخی گزارشات نیز حاکی است که شمار اعدام شدگان بیش از این عدد می باشد.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-