کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام سه زندانی در زندان تبریز

سحرگاه روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، حکم سه زندانی که پیشتر در پرونده های جداگانه از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند، در زندان تبریز به اجرا در آمد.

هویت این زندانیان “امیر محرمی 36ساله، داوود نامیاری 33 ساله و سهراب حکم‌ آباد” احراز شده است. از قرار معلوم این سه زندانی روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه، به همراه دو زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان تبریز منتقل شده بودند. دو زندانی دیگر که یک زن و یک مرد هستند، با توقف حکم به بند عمومی زندان بازگشتند. گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این سه زندانی توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.