کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعدام سه زندانی در زنجان و کرمانشاه

سحرگاه روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه، حکم دو زندانی در زندان زنجان و یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه که از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا در آمد.

هویت زندانیان اعدام شده در زنجان، سهراب رفیعیان، 35 ساله و مرتضی عظیمی، 43 ساله احراز شده است. آنها از حدود سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.” همچنین یک زندانی دیگر به نام  خسرو باباولدینی، ۶۵ سالە که از ده سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام گردید. گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.