کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام سه زندانی بلوچ در زندان زاهدان

روز چهارشنبه 16آذر ماه، خبر اعدام شدن سه برادر زندانی بلوچ به نام های “عمر” “ناصر” و “انوشیروان”، در زندان زاهدان انتشار یافت.

بنا به گزارشات، دستگاه قضای رژیم این سه برادر را بدون مشخص کردن جرم، آنها را اعدام کرده است. و روز پنجشنبه هم یکی دیگر از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر را به اسم ” محسن شکاری” به اتهام واهی محاربه اعدام کرد . شایان ذکر است که آمار اعدام شدگان بلوچ در سه ماه اخیر به تعداد  75  نفر رسیده است.