کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام  زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت

سازمان دیدبان حقوق بشر چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، با انتشار یک گزارش پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ که توسط حکومت جمهوری اسلامی و با دستور شخص روح الله خمینی انجام گرفته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

این سازمان همچنین گفته با توجه به اینکه محاکمه حمید نوری به اتهامات مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در سوئد رو به پایان است و همچنین اتهامات جدی مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران، در این جنایات نقش داشته است، یک سند پرسش و پاسخ برای رسیدگی به واقعیت‌های شناخته‌شده این اعدام‌های دسته‌جمعی، چرایی طبقه‌بندی این اعدام‌ها به عنوان جنایات علیه بشریت، و راه‌های احتمالی پاسخگو کردن عاملان بازمانده تهیه کرده است. شایان ذکر است، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیأت مرگ» در سال ۶۷ بودند که  خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی آنان را به تعیین تکلیف هزاران زندانی سیاسی و اعدام آنان مأمور کرد.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-