کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دو زندانی دیگر در زندان رجایی شهر

در ادامه موج اعدامها، سحرگاه روز چهارشنبه دهم خرداد ماه، حکم اعدام دو زندانی دیگر در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد.
هویت این زندانیان “حسن نوراللهی و حسین روستا” احراز شده است. این زندانیان پیشتر از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بودند. گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.