کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دو زندانی دیگر در دزفول و مراغه

سحرگاه روز شنبه بیست و هشتم مرداد، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدرو قتل به طور جداگانه به اعدام محکوم شده بود، در زندانهای مراغه و دزفول به اجرا درآمد.

از قرار معلوم  حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و سپس در دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود سحرگاه روز شنبه در محوطه زندان دزفول به اجرا درآمد. از هویت این زندانی اطلاعی در دست نیست. همچنین حکم یک زندانی دیگر به نام “حسین جوادی”، ۴۲ ساله، اهل شبستر که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان مراغه به اجرا در آمد. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.