کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دو زندانی در زندان قم

سحرگاه روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه حکم اعدام دو زندانی به نام های “یوسف نادری” و “ابوالفضل حسن‌ مردای” که با اتهام ‌قتل و مواد مخدر به  اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی قم  به اجرا در آمد.

یوسف نادری، ۴۰ساله به اتهام ‌قتل و ابوالفضل حسن‌ مردای ۵۰ ساله و اهل مرند، به اتهام مواد مخدر از سال 96 در زندان بسر میبردند. لازم به ذکر است که اعدام این دو زندانی تا این لحظه توسط رسانه های حکومتی اعلام نشده است.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah