کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دو زندانی در ارومیه و صدور حکم اعدام در تهران

اعدام دو زندانی در ارومیه و صدور حکم اعدام در تهران2

اعدام دو زندانی در ارومیه و صدور حکم اعدام در تهران2

بامداد روز چهارشنبه 26 تیر ماه، ۲ زندانی که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان ارومیه اعدام شدند. همزمان یک زندانی دیگر به اتهام “قتل” توسط دادگاه رژیم در تهران به اعدام محکوم شد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در ارومیه، دو زندانی که پیشتر در سال ۹۳ بازداشت و در یک پرونده به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز چهارشنبه در محوطه زندان مرکزی ارومیه به دارآویخته شدند. گفتنی است این دو زندانی روز سه شنبه جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بودند. همچنین یک زندانی دیگر که در سال 96 به اتهام قتل بازداشت شده بود، توسط دادگاه رژیم در تهران به اعدام محکوم شد.