کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دست‌کم ۴۶ نفر در ایران طی یک ماه

“سازمان حقوق بشر ایران” با اشاره به اینکه شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است، خبر داد که تنها در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۴۶ نفر در ایران اعدام شدند.

بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری، از ۴۶ نفری که در ماه میلادی ژانویه اعدام شدند اتهام ۱۷ نفر «مواد مخدر» و اتهام ۲۱ نفر «قتل عمد» ذکر شد. در این گزارش به اتهام شش اعدام شده دیگر اشاره‌ای نشده است.

شمار اعدام‌های ژانویه امسال در حالی ۴۶ نفر گزارش شده است که به نوشته این سازمان حقوق بشری، در ماه ژانویه سال گذشته ۲۷ نفر اعدام شدند و در سال‌های پیش از آن نیز به ترتیب ۳۳ و ۳۶ نفر اعدام شده بودند.