کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دسته جمعی دوازده زندانی در زاهدان

دوازده زندانی بلوچ که یکی از آنها زن بوده، در سحرگاه ۱۶ خردادماه در زندان زاهدان به دار کشیده شدند.

مقامات قضائی رژیم در استان سیستان و بلوچستان، اتهام افراد اعدام شده را «قتل» و «مواد مخدر» اعلام نمودند. قبل از آن نیز سه زندانی در روزهای ۷ و ۸ و ۱۰خرداد در زندان دستگرد اصفهان و یک زندانی روز ۸خرداد در زنجان حلق‌آویز شده بودند و به این ترتیب در ۱۶روز اول خرداد ماه دهها زندانی توسط رژیم اعدام شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-