کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام دسته جمعی دوازده زندانی در زاهدان

دوازده زندانی بلوچ که یکی از آنها زن بوده، در سحرگاه ۱۶ خردادماه در زندان زاهدان به دار کشیده شدند.

مقامات قضائی رژیم در استان سیستان و بلوچستان، اتهام افراد اعدام شده را «قتل» و «مواد مخدر» اعلام نمودند. قبل از آن نیز سه زندانی در روزهای ۷ و ۸ و ۱۰خرداد در زندان دستگرد اصفهان و یک زندانی روز ۸خرداد در زنجان حلق‌آویز شده بودند و به این ترتیب در ۱۶روز اول خرداد ماه دهها زندانی توسط رژیم اعدام شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah