کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام بیش از 126 زندانی در اردیبهشت 1403

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۲۶زندانی در اردیبهشت ماه 1403 در زندانهای مختلف کشور اعدام شده‌اند.

طبق گزارش منتشر شده، 2تن از اعدام شدگان به نام‌های انور خضری و خسرو بشارت زندانی سیاسی بوده و ۱۲۴زندانی دیگر به اتهامات مربوط به قتل و مواد مخدر اعدام شده‌اند. لازم به ذکر است، در میان اعدام شدگان، ۲زندانی سیاسی، یک کودک مجرم، ۱۹زندانی بلوچ و ۵تبعه افغانستان به چشم می‌خورند. بیشترین اعدام‌ها در روز دوم اردیبهشت‌ماه با ۱۶اعدام بوده و پس از آن روز شنبه ۲۹اردیبهشت‌ماه با ۱۵ اعدام بوده است. گفتنی است، بیشترین اعـدام مربوط به زندان‌های قزلحصاربا ۱۷ اعـدام، زندان اصفهان با ۱۶اعـدام و مرکزی ارومیه با ۱۱اعـدام بوده است.